Nabór do Szkoły

NIEPBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPECJALNYMI „AKADEMIA UCZNIA” NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Szkoła rozpoczyna nabór do :

oddziału przedszkolnego dla dzieci z autyzmem, gdzie przyjmowane będą dzieci w wieku 5 – 6 – lat z orzeczonym autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem;

do klasy I dla dzieci z autyzmem, gdzie przyjmowane będą dzieci z orzeczonym autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi z autyzmem.

Oferujemy:

 

naukę w małych 4 – osobowych klasach,

wykwalifikowaną kadrę nauczycieli i terapeutów,

zajęcia dodatkowe: basen, rehabilitacja,

autorski program dydaktyczno – wychowawczo – terapeutyczny ukierunkowany na wyrównywanie sfer deficytowych i wspieranie rozwoju dzieci z autyzmem,

kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku,

indywidualne programy terapeutyczne tworzone z myślą o szczególnych potrzebach każdego dziecka.

Głównym nurtem terapeutycznym jest terapia behawioralna nastawiona na rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych, generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii. Wybierając zachowania docelowe:

uczymy umiejętności, z których dziecko będzie mógł korzystać codziennie do końca życia,

uczymy umiejętności, z których dziecko może skorzystać natychmiast,

zaczynamy od nauki umiejętności podstawowych,

uczymy umiejętności komunikowania się,

uczymy zachowań funkcjonalnych,

wybieramy takie zachowania, z którymi dziecko ma szansę sobie poradzić,

zachowania niepożądane muszą zostać skorygowane.

Jesteśmy szkołą, która zna i rozumie potrzeby dzieci z całościowymi zaburzeniami w rozwoju. Najważniejsze jest dla nas dziecko i jego rodzina. Współpracujemy z Fundacją działającą na rzecz dzieci z autyzmem „Wygrajmy z czasem” dzięki, czemu dzieci mogą uczestniczyć w terapii również poza godzinami nauki w szkole. Mogą także korzystać z turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Fundację. Obejmujemy również pomocą rodziców w postaci grupy wsparcia, a także indywidualnych konsultacji z psychologiem czy terapeutami.

 

"Bycie osobą autystyczną to jeden ze sposobów istnienia. Nawet jeżeli nie jest to “normalne” istnienie, życie osoby autystycznej może być równie pełne i szczęśliwe, jak życie każdego człowieka."

Angel Riviere