Diagnoza i Terapia

W ramach działania fundacji oferujemy:

 

  • Diagnozę

- spektrum zaburzeń (autyzmu i Zespołu Aspergera)

  • Terapię

- indywidualnie prowadzoną terapię behawioralną

- trening umiejętności społecznych w dwu osobowych grupach

- terapia psychologiczna

- terapia pedagogiczna

- rehabilitację

- terapię logopedyczną

  • Dla rodziców

- konsultacje

- grupa wsparcia