O Nas

„Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj na potrzeby konkretnych ludzi.” Matka Teresa z Kalkuty

Fundacja „Wygrajmy z czasem” jest instytucją, która rozpoczęła swoją działalność w marcu 2015. Głównym zadaniem jest opieka i wsparcie terapeutyczne skierowane do osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, a także ich rodzin.

Autyzm jest poważnym zaburzeniem rozwojowym, dotyka jedno na 68 dzieci zdecydowanie częściej chłopców niż dziewczynki. Liczba dzieci dotkniętych tym zaburzeniem z roku na rok drastycznie rośnie. ONZ uznała autyzm, obok takich chorób jak nowotwory, cukrzyca i AIDS, za jeden z najpoważniejszych cywilizacyjnych problemów zdrowotnych.

Autyzm ujawnia się w okresie pierwszych trzech lat życia. U niektórych dzieci objawy są widoczne od urodzenie, inne dzieci do około 2 roku życia rozwijają się prawidłowo i po tym czasie następuje regres w rozwoju (zanika mowa lub się nie rozwija, wycofanie z kontaktów społecznych, nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne, stymulacje, rutyny, powtarzalność zachowań itp.) Jak dotąd nie stwierdzono jednoznacznej przyczyn powstawania autyzmu. Nie ma też leku na to zaburzenie. Wiadomo jednak, że bardzo ważna jest wczesna diagnostyka i systematyczna prowadzona przez terapeutów i rodziców w domu terapia. Takie działania mogą znacząco zmienić życie osób z autyzmem, a także ich rodzin.

Powstaliśmy po to by nieść pomoc terapeutyczną dla osób dotkniętych tym zaburzeniem, a także ich rodzin. Ukierunkowani jesteśmy na oddziaływania terapeutyczne w wszechstronnym wymiarze. Głównym nurtem terapeutycznym jaki będziemy stosować w swojej pracy jest terapia behawioralna, nastawiona na rozwijanie zachowań deficytowych, redukowanie zachowań niepożądanych oraz generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii. Wykwalifikowana kadra terapeutyczna będzie wspierać rozwój każdego dziecka, które trafi do Fundacji. Opieką objęci zostaną także rodzice dzieci, mogąc liczyć na fachową pomoc psychologów oraz na udział w grupie wsparcia.

 

Dokąd zmierzamy?

Nasze działania zawsze są oparte na obserwacji – poznaniu dziecka. Indywidualne Programy Terapeutyczne będą dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego dziecka.

Jesteśmy dla Państwa.

Nasze działanie to pomoc oparta na sprawdzonej i zbadanej terapii stosowanej z powodzeniem u osób z autyzmem na świecie.

 

Współpracujemy z:

Niepublicznym Przedszkolem „Pluszaki” z Oddziałami Specjalnymi

Niepubliczną Szkołą Podstawową z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Ucznia”

Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną Nr 1 w Kaliszu

 

Zapraszamy Państwa do współpracy.